Oskrba akvarija s kisikom in co2

Vrednosti kisika v akvarijski vodi lahko preprosto povišamo s prezračevanjem vode. Zračne črpalke, ki vpihujejo zrak, povišujejo vrednost raztopljenega kisika v vodi. Prezračevanje je posebej smiselno v akvarijih z velikim številom rib (npr. gojitveni, karantenski akvariji), akvarijih z višjo temperaturo (koncentracija raztopljenega kisika v vodi s temperaturo pada) ter akvarijih brez rastlin (npr. akvariji z ustonošami jezera Malawi).

V akvarijih z živimi rastlinami kisika praviloma ne primanjkuje, saj ga rastline sproti proizvajajo. V teh, tako imenovanih rastlinskih akvarijih začne nasprotno primanjkovati drugega, prav tako pomembnega elementa – ogljika.

Podobno kot ribe, polži in ne nazadnje tudi vi, so tudi vodne in kopenske rastline v 90% sestavljene iz ogljika, vodika in kisika. Za rast in zdrav razvoj rastline potrebujejo široko paleto različnih hranil (vnašamo jih preko gnojil), med katerimi potrebujejo največ prav prej omejenih elementov. Kisik in vodik lahko pridobijo iz vode, vir ogljika pa je v akvarijih omejen. Brez dodatnega, ki ga lahko dodajamo na različne načine, tako rastline rastejo počasneje (četudi je ostalih hranil dovolj), nekatere rastline, ki za rast potrebujejo večje količine ogljika, pa sploh ne rastejo.

Najpogostejši način dovajanja ogljika je dodajanje CO2. Tega lahko v akvarij dodajamo preko BIO reaktorjev, ki izkoriščajo kvasovke (te sladkorje predelujejo v alkohol, kot stranski produkt pa nastaja CO2) ali s pomočjo CO2 jeklenk, ki vsebujejo ogljikov dioksid.

Prednost dodajanja preko jeklenk v varnosti (predoziranje pri sistemih na jeklenko je veliko težje), regulaciji (ventili omogočajo natančno regulacijo, ki pri BIO sistemih ni mogoča), ter ceni (na dolgi rok so CO2 sistemi cenejši).

Več o različnih načinih dodajanja ogljika v akvarij si lahko preberete na našem blogu