Vračilo blaga

Potrošnik (vsaka fizična oseba, ki kupi artikel za namene, ki ne predstavljajo pridobitne dejavnosti) ima pravico do vračila blaga  v štirinajstih (14) dneh od prevzema artiklov, pri čemer mu ni treba navesti razlogov za odstop. V tem roku mora potrošnik odstop od pogodbe poslati v pisni obliki na naslov družbe ZGD d. o. o., Poljska cesta 8, 2311 Hoče,  oziroma na njen elektronski naslov (zgd@zgd.si)

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži,  nepoškodovano, v nezmanjšani količini, razen če je izdelek uničen, poškodovan ali izgubljen oziroma se  je kakovost ali količina poslabšala zaradi razlogov, za katere potrošnik ni kriv. Uporaba, ki presega ogled oziroma preizkus, ki je nujno potreben, pomeni ugasnitev pravice do odstopa od pogodbe.

Rok tridesetih (30) dni za vračilo blaga začne teči od obvestitve o odstopu od pogodbe. Potrošnik blago vrne po pošti, pri čemer stroške pošiljanja nosi potrošnik.

Potrošnik nima pravice odstopa od pogodbe, katere predmet  je prilagojen osebnim potrebam potrošnika (akvariji izdelani po meri, folija za ribnike, odrezana na mero, ipd.) oziroma zaradi same narave artikla, ta ni primeren za vrnitev (žive rastline, polži, izdelki z zelo kratkim rokom trajanja)

Prodajalec potrošniku omogoča zamenjavo za drug artikel ali vrnitev kupnine v 15 dneh na transakcijski račun potrošnika.