Vračilo blaga

Potrošnik (vsaka fizična oseba, ki kupi artikel za namene, ki ne predstavljajo pridobitne dejavnosti) ima pravico do vračila blaga, pri čemer mu ni treba navesti razlogov za odstop.

O odstopu od pogodbe, mora potrošnik obvestiti prodajalca v 14 dneh od prejema pošiljke. Če pošiljka vsebuje več paketov, začne rok teči od prejema zadnjega paketa.

V tem roku mora potrošnik odstop od pogodbe poslati v pisni obliki na naslov družbe ZGD d. o. o., Poljska cesta 8, 2311 Hoče,  oziroma na njen elektronski naslov (zgd@zgd.si)

Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži,  nepoškodovano, v nezmanjšani količini, razen če je izdelek uničen, poškodovan ali izgubljen oziroma se  je kakovost ali količina poslabšala zaradi razlogov, za katere potrošnik ni kriv.

V primeru uporabe, ki presega preizkus izdelka, ima prodajalec pravico od potrošnika zahtevati zmanjšanje vrednosti izdelka.

Potrošnik blago vrne po pošti, pri čemer stroške pošiljanja nosi potrošnik.

V času od obvestila o odstopu do vračila izdelkov, si prodajalec pridružuje pravico do zadržanja plačila. Po prejemu vrnjenih izdelkov, bo denarna sredstva vrnil na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo (na TRR, preko sistema Paypal oziroma plačila s kartico) v 14 dneh od prejema vrnjenih izdelkov.

Potrošnik nima pravice odstopa od pogodbe, katere predmet  je prilagojen osebnim potrebam potrošnika (akvariji izdelani po meri, folija za ribnike, odrezana na mero, ipd.) oziroma zaradi same narave artikla, ta ni primeren za vrnitev (žive rastline, polži, izdelki z zelo kratkim rokom trajanja)